Jak leczyć jaskrę?

Jak leczyć jaskrę?
www.polandonscreen.pl https://bezpieczenstwo-bhp.pl/blog/123_choroby-zawodowe-w-swietle-przepisow-bhp.html

Jaskra to bardzo niebezpieczna choroba, ponieważ przez wiele lat może przebiegać bez niemalże żadnych objawów. W przypadku gdy jaskra nie jest leczona, może prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. W chorobie tej dochodzi bowiem do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Z czasem pacjenci uskarżają się na gorsze widzenie. Warto pamiętać, że uszkodzenie nerwu wzrokowego jest nieodwracalne. Istnieją jednak sposoby na to, by zahamować rozwój jaskry. U wielu pacjentów stosuje się leczenie farmakologiczne.

Głównym celem stosowanych leków jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Istnieją również inne metody, które są bardzo pomocne w leczeniu jaskry. Jeżeli jest to jaskra wąskiego kąta, często stosuje się trabekuloplastykę. Jest ona przeprowadzana laserowo i polega na zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki temu stosowane później leki będą mogły podtrzymać zalecane wartości. Podobne działanie wykazuje trabekulektomia. Jest to jednak interwencja chirurgiczna, a więc istnieje ryzyko wystąpienia komplikacji i powikłań.