Leczenie nowotworów

Leczenie nowotworów
http://www.arturdobosz.pl/ układ odpornościowy

Nowotwory mogą być już zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Komórki nowotworowe pojawiają się zarówno u osób młodszych, jak i starszych, niezależnie od płci.

Wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju umożliwia szybkie wdrożenie leczenia, a także zwiększa szanse na przeżycie. W jaki sposób leczy się nowotwory? Podstawowymi formami leczenia jest chemioterapia i radioterapia.

Chemioterapia polega na podawaniu specjalnych leków drogą doustną lub dożylną. Celem chemioterapii jest zniszczenie komórek nowotworowych.

Jednakże do wad chemioterapii zalicza się to, że leki niszczą zarówno te szkodliwe komórki, jak i prawidłowe. Z tego powodu organizm jest bardzo wyniszczony.

Chemioterapia jest jedną ze skuteczniejszych metod leczenia. W przypadku radioterapii komórki niszczone są za pomocą promieniowania jonizującego.

Podobnie jak w przypadku chemioterapii, ta metoda również nie jest doskonała, ponieważ zniszczeniu ulegają również zdrowe komórki. W niektórych przypadkach leczenie nowotworów odbywa się za pomocą interwencji chirurgicznej.